Wereldwijd

auto verkopen

verzekernigen

auto kopen

Autosloop en het milieu

Blogartikelen

18-04-2017

Jaarlijks worden er honderdduizenden auto’s (autowrakken) afgedankt. Omdat we van al deze auto’s op de één of andere manier af moeten, is de beste manier om deze te hergebruiken. Veel autosloperijen hebben zich gespecialiseerd in demontage en hergebruik van autowrakken. Sinds 2015 geldt dat autosloperijen de autowrakken voor minimaal 95% moeten kunnen recyclen. Dit is een wettelijk vastgestelde norm. Van de genoemde 95% moet 85% als auto onderdeel of materiaal worden hergebruikt. De overige 10% moet kunnen worden omgevormd tot nuttige grondstof voor andere doeleinden. Dit is goed voor het milieu, omdat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zullen zijn voor de productie van nieuwe auto onderdelen. Immers men kan de oude, nog goed werkende, auto onderdelen gebruiken. Voor de consument is dit ook een goedkopere manier om zijn auto te repareren. 

 

Bruikbare onderdelen blijven over na demontage

Bij een gemiddelde autosloperij komen veel verschillende materialen vrij tijdens de demontage van de autowrakken. Deze bestaan onder meer uit metaal, kunststof, glas, rubber en verschillende vloeistoffen. Al deze vrijgekomen materialen moeten het beste op een milieuvriendelijke manier worden ingezameld en gescheiden. Vervolgens kunnen deze materialen worden hergebruikt of gerecycled. De materialen kunnen bijvoorbeeld als nieuwe grondstof dienen voor het maken van andere producten, maar ook voor het terugwinnen van energie. 

 

Autosloop en wettelijke eisen 

Auto’s zijn één van de milieuvervuilers tijdens het gebruik ervan en nadat ze zijn afgedankt. Om deze reden heeft de wetgever regels opgesteld, waaraan men zich moet houden om het milieu tegemoet te komen. Eén van de spelers op dit gebied is Auto Recycling Nederland. 
Dit is een organisatie waarbij verschillende bedrijven uit de autobranche, waaronder autosloperijen, vrijwillig een samenwerkingsverband aangaan. De ARN is erop gericht om de recycling van voertuigen in goede banen te leiden en grondstoffen te behouden. De organisatie is door de autobranche opgericht, mede doordat er wettelijke verplichtingen worden geëist op het gebied van milieu en duurzaamheid. 

Opzoek naar een autosloperij in de buurt? U vind ze hier:

https://www.autosloperij.nl/ 

https://www.alleautosloperijen.nl/